วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงาน และร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
ณ โครงการพัฒนาสวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน