เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่สำรวจโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟน 1 จังหวัดเเม่ฮ่องสอน ถนนขุนลุมประพาส ช่วง สามเเยกอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา ถึงสี่เเยกถนนขุนลุมประพาส ตัดกับสิงหนาทบำรุง วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายวิโรจน์ วรรณารักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายบุญอยู่ เสนากุล ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม เเละอำนวยความสะดวก ณ บริเวณวงเวียนพญาสิงหนาทราชา ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินในการขุดเจาะพื้นผิวถนนเพื่อวางท่อในช่วงเเรก ณ บริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสารทั้งหมดลงใต้ดิน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดย พ.ต.ท.ดรุณ จำชา สารวัตจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สัญจรไปมา ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง