เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีทำบุญสี่มุมเมือง หรือวานปะลีก ประจำปี 2565
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยเเบ่งเป็น 4 จุดดังนี้
1. ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีฯ
2.ศาลเจ้าพ่อเมืองแข่ โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีฯ
3.ที่ทำการชุมชนหนองจองคำ โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีฯ
และ4.ที่ทำการชุมชนกาดเก่า(โหย่งกาด) โดยมี นายธนาธิป เสมเเย้ม ปลัดจังหวัดเเม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีฯ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์จารีตประเพณี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง และเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติมาเเต่โบราณ