ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน