วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมการประชุมภาคประชาสังคมเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะ ของกลุ่มชาติพันธุ์เฉพาะพื้นที่ ครั้งที่ 3 กรณีศึกษาการจัดตั้งกาดกองจู๊ ตลาดวัฒนธรรมไทใหญ่ ณ ที่ทำการชุมชนกาดเก่า โดยที่ประชุมมีมติจัดกิจกรรมกาดกองจุ๊ ต่ออีก 3 เดือน สิงหาคม -ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 - 21.00 น.