เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน