เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม 2565
มีผลการแข่งขัน ดังนี้
1.ตะกร้อลอดห่วงสากล ประเภท อายุไม่เกิน 17ปี ทีมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หญิง) เข้ารอบแปดทีม
2.ตะกร้อลอดห่วงสากล ประเภท อายุไม่เกิน 17ปี ทีมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชาย) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญเงิน
3. ตะกร้อลอดห่วงสากล ประเภท อายุไม่เกิน 17ปี ทีมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชาย) ได้ 1 รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชาย จาก นายสมพล รักชาติ