วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด พิธีประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพชุมชนหนองจองคำ รองรับสังคมสูงวัยสู้วิกฤตสุขภาพ (โควิด-19) ฉบับแกนนำชุมชนและทีมหนุนจากภาคีทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุ สู่เป้าหมายร่วม ชุมชนอยู่ดีมีสุข (อยู่หลี กิ๋นหวาน) โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่ และประชาชนตำบลจองคำเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว