เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน