วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี 2563 โดยมีการ จัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าอุปโภคราคาต้นทุน การแสดงของกลุ่มบาร์สโลบ แจกปุ๋ย กล้าไม้ และร่วมรับของรางวัลภายในงาน เพื่อนำบริการด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งพบปะพูดคุย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน และให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ให้กับชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน