นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พบ ปะคณะครู และนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ ในหน่วยการเรียนรู้​เรื่อง "ชุมชน​น่าอยู่​" โดยการนั่งรถรางเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน วัด สถานีตำรวจ ตลาดสายหยุด สำนักงานเทศบาลฯ โรงพยาบาล สนามบิน หนองจองคำ และที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งการนั่งรถรางเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ซึ่งทำให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญต่างๆในชุมชน อาชีพ รวมทั้งการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน การเรียนรู้ของเด็กๆในครั้งนี้คือการได้รับประสบการณ์ตรง และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง