เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม โครงการ" จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รักษาสภาพเเวดล้อมลำน้ำแม่ฮ่องสอน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง ขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ สะพานแม่ฮ่องสอน (ข้าง Advice) โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมพัฒนา โดยมีกิจกรรมการเเผ้วถางวัชพืช รวมทั้งมีการพัฒนาทำความสะอาดลำน้ำ และทางเดินริมน้ำแม่ฮ่องสอน ให้เหมาสม สวยงามและปลอดภัย