วันที่ 6 กันยายน 2565 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแกนนำสุขภาพและกลุ่มเสี่ยง /กลุ่มสงสัยความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ตำบลจองคำ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ที่ทำการชุมชนตะวันออก