สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมลงนาม MOU กับสโมสรฟุตบอลลำพูนวอร์ริเออร์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยเน้นความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ โดยมีระยะเวลาดำเนินการความร่วมมือ กำหนดระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว โดยมีการจัดกิจกรรมดังกล่าว ในช่วงเดือนกันยายน ให้กับเยาวชนชาย จากโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โรงเรียน อบจ. บ้านจองคำ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน และ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ เข้าร่วมการฝึกซ้อม ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.00-10.00 น.