กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้จัดขอกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตลาดสดเทศบาลตลาดสดเทศบาล (ตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัย) ร่วมทำความสะอาดเเผง มุ้งลวด พื้น กวาดหยากไย่ และล้างทำความสะอาด พร้อมทั้งมอบรางวัลการประกวดแผง/แท่นจำหน่ายสินค้า วันที่ 18 กันยายน 2565 ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้