โครงการสายไฟฟ้าลงดินถนนขุนลุมประพาส ตามแผนเดิมโครงการนี้จะแล้วเสร็จ โดยประมาณภายในเดือนมกราคม 2566 แต่ระหว่างการดำเนินการเจอปัญหาอุปสรรคบางประการ อาจจะต้องมีการเลื่อนออกไป อาจจะล่าช้า กว่ากำหนดประมาณ 3 สัปดาห์ ขณะนี้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการดำเนินการขุดบ่อบริการ (บ่อService) หรือที่เรียกว่าบ่อเมนโฮ นั้น บริเวณถนนขุนลุมประพาสตั้งแต่บริเวณอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา ถึงบริเวณหน้าสำนัก สพป.มส.เขต 1 เจออุปสรรคในเรื่องของหินแกรนิต เครื่องขุดเจาะไม่สามารถขุดเจาะได้ จึงต้องใช้วิธีการเปิดผิวถนน ต้องเปิดเป็นราง ทางบริษัทต้องใช้เครื่องมือที่นำมาจากต่างจังหวัดซึ่งต้องเดินทางมาทางอำเภอแม่สะเรียง แต่เกิดปัญหาสะพานที่บ้านผาบ่องขาด จึงทำให้รถติดอยู่เป็นเวลา 1 สัปดาห์
ทั้งนี้ บ่อเมนโฮทั้งหมดมีจำนวน 12 บ่อ ตามแผนจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 แต่จากอุปสรรคที่เจอทำให้บ่อเมนโฮนั้น ต้องเลื่อนเวลาออกไปอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ และเนื่องจากว่าภายในเวลาดังกล่าว จะมีการจัดงานประเพณีปอยเหลิน 11 ในช่วงระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2565 จึงทำให้ต้องชะลอการขุดบ่อเมนโฮบางบ่อไปก่อน ( บ่อที่ยังไม่ได้ดำเนินการ )จนกว่าการจัดงานประเพณีปอยเหลิน 11 จะแล้วเสร็จ คาดว่า บ่อทั้ง 7 และจะได้มีการดำเนินการขุดบ่อเบนโฮอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้คาดว่าการขุดบ่อเมนโฮของทางบริษัทผู้รับเหมาของการไฟฟ้า ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2565 นี้ ส่วนบ่อที่เหลืออีก 3 บ่อ ต้องชะลอการขุดเจาะไปก่อน และจะได้ดำเนินการต่อภายหลังวันที่ 10 ตุลาคม ต่อไปให้แล้วเสร็จตามโครงการ โครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566  จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้สัญจรด้วยความระมัดระวัง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขออภัยพี่น้องประชาชนในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้