วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯและประธานชุมชน จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีเทศกาลออกพรรษาหรืองานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ดประจำปี 2565 โดยกำหนดขึ้นในระหว่าง วันที่ 30 เดือนกันยายน ถึง 18 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ชาวไทยใหญ่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน เพราะเกิดจากการเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา
โดยจะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมายทั้งการจัดงานตลาดสินค้าราคาถูก การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น บาสเกตบอล เปตอง เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล และตะกร้อลอดห่วง ชมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นไทใหญ่ แห่จองพารา ตักบารเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู และเเห่ต้นเเปกในวันปิดเทศกาลออกพรรษา