22 มิ.ย. 65 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการ ในการประเมินมาตรฐานโรงเนื้อ ประเภทความสะอาดของเเผง และคุณภาพของสินค้าประจำเดือน

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายกานต์ ปราณีตศิลป์ เลขานุการนายกฯ นายสายชล ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม นายบุญอยู่ เสนากุล ผู้อำนวยการกองช่าง เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการ ในการประเมินมาตรฐานโรงเนื้อ ประเภทความสะอาดของเเผง และคุณภาพของสินค้าประจำเดือน ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ตามโครงการตลาดสดน่าซื้อ เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพ ด้านความปลอดภัยของอาหาร เเละเพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาล
โดย รางวัลชนะเลิศ ได้เเก่ นางชนัญพร เจริญวงศ์ลิขิต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้เเก่ นางเพียรทอง ทิมเจียม
และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เเก่ นายสนทยา บุญกัน
 
 
 
 
 
 
 
 

22 มิ.ย. 65 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ทำความสะอาดป้ายตลาดสด

เมื่อ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินการทำความสะอาดป้ายตลาดสายหยุด บริเวณฝั่งธนาคารกรุงไทย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลมเืองแม่ฮ่องสอน นำโดย สท.อุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายบุญอยู่ เสนากุล ผอ.กองช่าง และนายพิทยาคม ทองคำ นายช่างไฟฟฟ้า   นายสายชล ประเสริฐกุล ผอ.กองสาธารณสุข นายอัครเดช ขันธะนะ ห้วหน้างานป้องกัน และงานจราจร จาก สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน  

 

 

 

 

 

19 มิ.ย.65 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ระงับเหตุไฟไหม้

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 19.40 น. งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งเหตุ ไฟไหม้รถแบคโฮ ที่จอดอยู่บริเวณภายในสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้นำรถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ำดับเพลิง พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 4 นายออกระงับเหตุ โดยอยู่ในความควบคุมของ ส.อ. อัครเดช ขันทะนะ เจ้าพนักงานเทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุได้ เวลา 19.50 น. ใช้เวลาทั้งสิ้น 10 นาที สำหรับสาเหตุเพลิงไหม้ กำลังอยุ่ในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ