เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนดำเนินกิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้

โควิดยังไม่หายไป เศรษฐกิจส่งผลกระทบทำให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นไปอีก เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ดำเนินการโครงการสวนเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณด้านหลังประตูทางเข้าโรงเรียนอนุบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยได้ปลูกพริก,กระเพรา,โหระพา,แมงลัก,มะเขือ,มะละกอ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในชุมชนและใกล้ใกล้เคียงมาเก็บไปทำอาหารบริโภคได้ ช่วยลดรายจ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย
 
 
 
 
 
 

16 มิ.ย.65 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 มิ.ย.65 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนต้อนรับ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ พื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายสุรัตน์ สังข์สุข นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการกองราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ พื้นที่ จ.แม่อ่องสอน ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ Smart citi ของเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน