13 มิ.ย.65 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.)

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ณ หอประชุมเสรีพิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน
 
 
 
 
 
 
 

12 มิ.ย.65 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีทำบุญสี่มุมเมือง หรือวานปะลีก ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีทำบุญสี่มุมเมือง หรือวานปะลีก ประจำปี 2565
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยเเบ่งเป็น 4 จุดดังนี้
1. ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีฯ
2.ศาลเจ้าพ่อเมืองแข่ โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีฯ
3.ที่ทำการชุมชนหนองจองคำ โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีฯ
และ4.ที่ทำการชุมชนกาดเก่า(โหย่งกาด) โดยมี นายธนาธิป เสมเเย้ม ปลัดจังหวัดเเม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีฯ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์จารีตประเพณี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง และเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติมาเเต่โบราณ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 มิ.ย. 65 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนระงับเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุก 6 ล้อ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 15.50 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุก 6 ล้อ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้รายงานผู้บริหารฯ พร้อมทั้งนำรถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ำดับเพลิง พร้อมเจ้าหน้าที่ 4 นาย ออกระงับเหตุดังกล่าว สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ เวลา 16.10 น