19 ก.ค.65 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกรู กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นางเวียงสอน ดอนเเก้ว นักสื่อสารมวลชน เป็นผู้ควบคุม ดูแลในการบันทึกเสียงถวายพระพร ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงเเห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
 
 
 

13 ก.ค.65 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565

11 ก.ค. 65 นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และทีมงานบริษัท Siam Inno City

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และทีมงานบริษัท Siam Inno City เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนเมืองแม่ฮ่องสอนให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตสังคมเมืองที่มีคุณภาพ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เซ็นทรัลลาดพร้าว กทม.