7 ก.ค.65 กิจกรรม "Big Cleaning Day พิชิตยุงลายป้องกันไข้เลือดออก" ประจำปี พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อมเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day พิชิตยุงลายป้องกันไข้เลือดออก" ประจำปี พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายอดุม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลฯ หน่วยงานราชการ ชุมชน อสม. คณะครู นักเรียน นักศึกษา และผู้มีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อเป็นการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และจัดกิจกรรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ก.ค.65 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยงานสวน กองช่าง ได้นำกล้าผักลงปลูกบริเวณถนนเลียบลำน้ำแม่ร่องสอน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยงานสวน กองช่าง ได้นำกล้าผักลงปลูกบริเวณถนนเลียบลำน้ำแม่ร่องสอน เพื่อให้พี่น้องประชาชนในชุมชนและใกล้ใกล้เคียงมาเก็บไปทำอาหารบริโภคได้ ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนอีกทางหนึ่ง

 

 

 

 

6 ก.ค.65 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ วัดกลางทุ่ง เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนประกอบพิธีทางศาสนา และประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
ซึ่งมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ประธานชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลฯร่วมพิธี ซึ่งเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน จะนำเทียนพรรษาร่วมถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 นี้ต่อไป