5 ก.ค.65 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนรับการ ตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายสายชล ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการ ตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปี 2565 จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ณ ห้องประชุมจองคำเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในการเข้ารับการตรวจประเมินดังกล่าว ได้ผ่านการรับรองมาตราฐานด้านการจัดการเหตุรำคาญ (EHA 6000) ระดับเกียรติบัตร
 
 
 
 
 

4 ก.ค.65 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนออกรถน้ำออกฉีดล้าง อาคาร บ้านเรือน ถนนเนื่องจากเกิดอุทกภัย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง ขอความอนุเคราะห์ รถน้ำออกฉีดล้าง อาคาร บ้านเรือน ถนนเนื่องจากเกิดอุทกภัย ที่ผ่านมา
เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ จำนวน 3 นาย นำรถดับเพลิง ออกปฏิบัติหน้าที่เป็นที่เรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ก.ค.65 งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยฯ ได้นำรถน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกทำการฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนสไลด์ลงมากลางถนนบริเวณข้างฌาปนสถานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น ได้รับแจ้งจากประชาชน ดินโคลนสไลด์ลงมากลางถนนบริเวณข้างฌาปนสถานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยฯ ได้นำรถน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกทำการฉีดล้างทำความสะอาด ณ บริเวณดังกล่าว