การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ญิตติ เรื่องขอความเห็นชอบ การขอใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติของ คทช. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

27

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…