เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดโครงการป้องกันและเเก้ไขมลพิษหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจำปี 2563

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการป้องกันและเเก้ไขมลพิษหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจำปี 2563 ขึ้น ณ วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน และร่วมจัดทำแนวกันไฟโดยรอบวัดพระธาตุดอยกองมู ฉีด- พ่นละอองน้ำ และเก็บกวาดใบไม้ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า ซึ่งเป็นที่มาของหมอกควัน เถ้า เขม่าควัน ละฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน

2

1

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…