เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน SDGs เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน SDGs เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืน ซึ่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืน

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…