นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมเดินแบบการกุศล "เสน่ห์ผ้า เสน่ห์ชีวิต เสน่ห์แม่ฮ่องสอน" ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมเดินแบบการกุศล "เสน่ห์ผ้า เสน่ห์ชีวิต เสน่ห์แม่ฮ่องสอน" ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่าน ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประยุกต์ออกแบบผ้าชาติพันธุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งหารายได้สมทบกองทุนแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณกุศลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

19

20

21

23

24

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…