11 ส.ค.63 ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

35

36

37

38

39

40

42

43

44

45

46

.47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…