10 ก.ค.63 นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "แลกเปลี่ยนบทเรียนจากการขับเคลื่อน SDGs ในเมืองกรณีศึกษา" ผ่านระบบ Zoom Conference

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "แลกเปลี่ยนบทเรียนจากการขับเคลื่อน SDGs ในเมืองกรณีศึกษา" ผ่านระบบ Zoom Conference ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน

30

28

29

31

32

33

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…