24 ส.ค.63 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและและเสริมศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒธรรมตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม

วันที่ 24 ส.ค. 2563โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำตัวแทนนักเรียน ระดับม.ปลาย จำนวน 20คน ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและและเสริมศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒธรรมตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม ณ ศาลาประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

137

138

139

140

145

142

141

143

144

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…