เทศบางเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ฉีด ล้างถนน ภายในเขตเทศบา่ลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อความสะอาดพื้นถนน สร้างความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมางานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดยนายประพัทธ์ รัตนตรัยภักดี หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด ฉีด ล้างถนน ภายในเขตเทศบา่ลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อความสะอาดพื้นถนน สร้างความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน

74

75

76

77

79

80

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…