เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563

งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ บริเวรเรือนประทับแรมท่าโป่งแดง ตำบลปางหมู ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ บริเวรเรือนประทับแรมท่าโป่งแดง ตำบลปางหมู

72

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…