20 พ.ค.63 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะเข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมินตลาด เพื่อเฝ้าระวังและให้ความรู้และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดต่อของโรคโควิด 19

วันนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าฯ และคณะประกอบด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองฯปฐม นวลคำ พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนโดยท่านรองสุรัตน์ สังข์สุข นำคณะเข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมินตลาด เพื่อเฝ้าระวังและให้ความรู้และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดต่อของโรคโควิด 19 ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการและผู้ซื้อมีการสวมแมสค่อนข้างมาก ซึ่งคณะได้แนะนำเพิ่มเรื่อการตั้งวางจุดบริการเจลแอลกอฮอล์บริเวณใกล้ร้านแขกและทางเข้าด้านทิศเหนือติดกับตลาดไทยเสรี และนอกจากนี้ ท่านรองนายกเทศมนตรีได้ตรวจการตั้งวางแผงแท่นจำหน่ายสินค้า โดยพบปัญหาการตั้งวางลังน้ำแข็งและสิ่งของในบริเวณโรงเนื้อ รวมทั้งการดูแลความสะอาดหยากไย่และร่องระบายน้ำเพิ่มเติม

29

30

32

33

34

35

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…