เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการทางเท้าสีขาว ประจำปี 2561 โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นผู้เปิดกิจกรรมโครงการทางเท้าสีขาว แต่ละหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมจัดทำเส้นจราจร พื้นที่ห้ามจอดขาว – แดง จัดทำช่องจอดรถสำหรับจักรยานยนต์ บริเวณถนนสิงหนาทบำรุง ถนนขุนลุมประพาส ถนนพาณิชย์วัฒนา