วันที่ 23 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม /พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน