วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู