เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาล จัดงานปิดเทศกาลประเพณีออกพรรษา (ปอยก๋อยจ๊อด) เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แห่ต้นเเปกหรือต้นเกี้ยะ ตามประเพณีปอยก๋อยจ๊อด หรือปิดเทศกาลออกพรรษา จากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลไปจนถึงสวนสาธารณะหนองจองคำ ภายในขบวน มีการรำนก รำโต ซึ่งขบวนแห่ต้นเกี้ยะตกแต่งด้วยประทีปและโคมไฟ ไว้อย่างสวยงาม