เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมานายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือทางการศึกษาตามกลุ่มสาระ และจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics and Phonics) ระหว่างเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กับเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน