เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดกิจกรรมโลกใบเล็กของเด็กดอย ประจำปี 2561 Small World Festival 2018 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ