วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายวิโรจน์ วรรณารักษ์ เลขานุการนายกฯ คณะกรรมสถานศึกษา สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬา หน้าอาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน