วันที่ 25 มกราคม 2562 นายสุรัตน์ สังข์สุข ,นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน คณะผู้บริหารเทศบาล ประธานชุมชนและนักเรียน ร่วมงานกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสุรัตน์ สังข์สุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา