วันที่ 28 มกราคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน คณะผู้บริหารและบุคลกรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการครั้งที่ 1/2562 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการติดตั้งระบบบำบัดขยะมูลฝอยเชิงกลและชีวภาพ ระหว่างเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กับมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ สวนหมอกคำรีสอร์ท โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้