วันที่ 28 มกราคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน คณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน