วันที่ 29 มกราคม 2562 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ ครอบครัวมหาดไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม และประชาสัมพันธ์การลดใช้ถุงพลาสติก นำโดยนางสุกัญญา ชุมอุปการ ประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสมาชิกสมาคมฯ ณ ตลาดสายหยุดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน