ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

วารสารเทศบาลแม่ฮ่องสอน

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 
****เด็กที่สมัครเข้าเรียนต้องมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

สามารถสมัครได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 4-15 กุมภาพันธ์ 2562 
สอบถามเพิ่มเติมที่ 053-611231

 

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com