เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดงานประเพณีหลู่ข้าวหย่ากู๊ ประจำปี 2562

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

วารสารเทศบาลแม่ฮ่องสอน

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดงานประเพณีหลู่ข้าวหย่ากู๊ ประจำปี 2562 ภายในชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนกาดเก่า หนองจองคำ ปางล้อ ดอนเจดีย์ ตะวันออก กลางเวียง และโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com