เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

วารสารเทศบาลแม่ฮ่องสอน

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลจองคำ และงานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เยี่ยมบ้าน มอบผ้าห่ม /ไข่ไก่ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

 

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com