เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน