เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรม "จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเเม่ฮ่องสอน และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดถนน บริเวณหนองจองคำ (ถนนคนเดิน)