โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาอาชีพเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน "หลักสูตรการเพาะเห็ดโคนน้อย (เห็ดถั่วเน่า)

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

วารสารเทศบาลแม่ฮ่องสอน

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

โครงการส่งเสริมกลุ่มพัฒนาอาชีพเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน "หลักสูตรการเพาะเห็ดโคนน้อย (เห็ดถั่วเน่า)" วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และศูนย์การเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริบ้านปางหมู

 

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com